Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Obilježavanje 70. obljetnice osnivanja UN-a

24. listopada ove godine obilježavamo sedamdesetu obljetnicu osnutka Ujedinjenih naroda, u spomen na datum kada je 1945. na snagu stupila Povelja UN-a. Ovo je ujedno i prilika da se UN, kao i cijela medunarodna zajednica, motiviraju na dodatne napore i aktivnosti kako bi uspješno odgovorili na sadašnje i buduce izazove u sva tri stupa UN-ova djelovanja – miru i sigurnosti, razvoju i ljudskim pravima. Povodom obljetnice, u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova održan je prijem za diplomatski zbor. U svojem govoru, prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusic naglasila je kako današnju proslavu, medu ostalim, posvecuje hrvatskoj transformaciji iz zemlje primateljice u zemlju pružateljicu razvojne pomoci. UN podržava suradnju i održivi razvoj, kao prioritet medunarodne suradnje, podsjetila je ministrica, istaknuvši kako svaka zemlja, bez obzira na velicinu, može biti akter u sustavu medunarodne pomoci. Lara Romano, politicka savjetnica visokog civilnog predstavnika u Mazar-e-Sharifu i prva hrvatska diplomatkinja na mandatu u Afganistanu, u svojem je govoru spomenula neke od hrvatskih projekata u toj zemlji, kao što su škola za tamošnje primalje, projekt afganistanskih tepiha i tecaj za fotografiranje za tamošnje žene. Podsjetila je i na jedinstveno izdanje knjige poezije afganistanskih pjesnika “Our village“, koje je omogucila Hrvatska. Dražen Hrastic, prvi hrvatski diplomat u misiji u Afganistanu, u svojem je govoru napomenuo kako temelj svakog društva cine zdravstvena skrb i obrazovanje, u što se uvjerila i Hrvatska, pomažuci Afganistanu i poštujuci lokalne obicaje. Pomocnica ministrice Jasna Ognjanovac u svom se govoru dotakla koncepta, ciljeva i evolucije održivog razvoja unutar UN-a, osobito u kontekstu nove razvojne Agende 2030. U svega dvadesetak godina clanstva u ovoj univerzalnoj svjetskoj organizaciji, Republika Hrvatska ostvarila je niz zamjetnih rezultata i imala cast sudjelovati u radu brojnih i prestižnih tijela organizacije, odnosno u pokretanju važnih inicijativa. Na jednak nacin aktivnosti Republike Hrvatske obilježile su i proteklih godinu dana u Ujedinjenim narodima. U prvom redu, Hrvatska je i u posljednjoj godini svojeg drugog mandata nastavila aktivno sudjelovati u radu Gospodarskog i socijalnog vijeca – ECOSOC (2013.-2015.) te je ujedno obnašala funkciju potpredsjednika, odnosno predsjednika njegovog Integracijskog segmenta. Takoder, krajem ove godine završava i ukupno cetiri godine uzastopnog hrvatskog clanstva u Organizacijskom odboru Komisije za izgradnju mira (PBC). Hrvatska namjerava i dalje aktivno sudjelovati u procesu uspostavljanja nove arhitekture mira UN-a, koja ce se u sklopu revizije odvijati na meduvladinoj razini krajem 2015. i pocetkom 2016. godine. Ovo je podrucje gdje hrvatska iskustva – proizašla iz obnove i pomirenja nakon oružanih sukoba na njezinu teritoriju, a potom i iz sudjelovanja u UN mirovnim misijama – mogu biti od posebne dodane vrijednosti. Uloga i potencijal žena u ocuvanju i izgradnji mira sve se više prepoznaje na globalnoj razini, a Hrvatska u tome aktivno doprinosi, kako svojim politickim djelovanjem, tako i na prakticnoj razini, što potvrduje i u svibnju održani program obuke za 14 policijskih službenica iz sedam zemalja Afrike i Azije. Središnji dogadaj ove godine, koji je ujedno i povijesni trenutak za buducnost cijelog planeta, predstavlja u rujnu održani Svjetski sastanak na vrhu o održivom razvoju, kada je pod okriljem Ujedinjenih naroda usvojena nova globalna razvojna agenda, odnosno sedamnaest novih Ciljeva održivog razvoja. Nastavljajuci svoj angažman na ovom planu iz prijašnjih godina, Republika Hrvatska vrlo aktivno je sudjelovala u procesu pregovaranja o tim ciljevima, odnosno u usvajanju završnog dokumenta o financiranju za razvoj. Nova razvojna Agenda 2030. predstavlja putokaz kojim se covjecanstvo treba voditi, kako bi se moglo održivo i ravnomjerno razvijati, a da pri tome niti jedna zemlja, regija ili pak društvena skupina ne bude zaobidena. Kulminaciju kljucnih dogadanja na ovom planu zaokružuje Konferencija država stranaka UN-ove Okvirne konvencije o klimatskim promjenama u prosincu u Parizu, gdje Hrvatska takoder daje svoj obol, aktivno se zalažuci za usvajanje univerzalnog i pravno obvezujuceg sporazuma o klimatskim promjenama. U rujnu ove godine Hrvatska je bila domacinom i Prve UN-ove pregledne konferencije Konvencije o kazetnom streljivu na kojoj su usvojene Dubrovacka deklaracija, najvažniji politicki dokument kojim je izražena apsolutna osuda upotrebe kazetnog streljiva, te Dubrovacki akcijski plan, s konkretnim ciljevima za sljedece petogodišnje razdoblje. Na podrucju ljudskih prava valja istaknuti kako je Republika Hrvatska u svibnju ove godine predstavila Vijecu za ljudska prava svoje nacionalno izvješce o stanju ljudskih prava u drugom ciklusu Univerzalnog periodicnog pregleda. Privrženost Hrvatske pitanjima zaštite i jacanja ljudskih prava potvrduje i njezina kandidatura za Vijece za ljudska prava na izborima koji ce se održati sljedece godine. Organizacija Ujedinjenih naroda najvažnija je platforma za dijalog i najprikladnije mjesto na kojem je moguce osigurati perspektivnu buducnost sljedecim naraštajima. Stoga je važno nastaviti s reformom i procesima koji ce unaprijediti radne metode Ujedinjenih naroda te ih uciniti transparentnijima. Samo u proteklom desetljecu ostvareni su znacajni rezultati, ali predstoji još usuglasiti modalitete reforme Vijeca sigurnosti kako bi se ovo krovno tijelo za osiguranje mira i sigurnosti u svijetu uskladilo s realnostima vremena u kojem živimo. Tijekom 2015. godine Hrvatska je supredsjedala ad hoc radnom skupinom za revitalizaciju rada Opce skupštine ciji je prijedlog rezolucije konacno i usvojen na OSUN 11. rujna 2015. godine. Najveci interes bio je usmjeren na pitanje postupka nominacije i izbora glavnog tajnika UN-a, koji bi prema rezoluciji trebao biti transparentniji. Kao dokaz dobrog i uspješnog vodenja procesa, Hrvatska ce i tijekom 70. zasjedanja OSUN supredsjedati tom radnom skupinom. U svojem vanjskopolitickom djelovanju Republika Hrvatska ce nastaviti s angažmanom u procesima daljnjeg jacanja i ucvršcivanja sustava UN-a u suocavanju s važnim i aktualnim pitanjima kao što su održivi razvoj, poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, jacanje multilateralizma i medunarodnog prava, protuterorizam i borba protiv nasilnog ekstremizma, suzbijanje širenja oružja za masovno uništenje, migracije, obnova postkonfliktnih država, klimatske promjene, informatizacija društva i brojne druge. Izjava ppV i mvep Vesne Pusic: Vaš preglednik ne podržava audio elemente. preuzimanje Izjava pomocnice ministrice vanjskih i europskih poslova Jasne Ognjanovac: Vaš preglednik ne podržava audio elemente. preuzimanje Izjava Lare Romano, prve hrvatske diplomatkinje na mandatu u Afganistanu: Vaš preglednik ne podržava audio elemente. preuzimanje Izjava Dražena Hrastica, prvog hrvatskog diplomata u misiji u Afganistanu: Vaš preglednik ne podržava audio elemente. preuzimanje

Priopćenja