Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Zajednički odgovor EU na izvješće MVP Rusije

šef delegacije Europske unije pri Ujedinjenim narodima u New Yorku, veleposlanik Thomas Mayr Harting, uputio je zajednicki odgovor država clanica EU na objavu ruskog izvješca o neonacizmu u zapadnim državama te zatražio distribuciju odgovora kao službenog dokumenta Opce skupštine i Vijeca sigurnosti. Zajednicki odgovor EU na rusko „izvješce o neonacizmu” „Ministarstvo vanjskih poslova Ruske Federacije krajem travnja 2015. objavilo je izvješce pod naslovom „Neonacizam – opasna prijetnja ljudskim pravima, demokraciji i vladavini prava” te je Rusija zatražila da se to izvješce distribuira kao dokument u Ujedinjenim narodima. Izvješce Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije sadrži cinjenicne netocnosti i selektivne informacije o stanju u Europskoj uniji i njezinim državama clanicama. Izvješce je ujedno geografski nepotpuno. Primjerice, nedostaje poglavlje o situaciji u Rusiji. Europska unija žali zbog toga što Rusija pokušava povuci paralele izmedu trenutacnog stanja i nekadašnjeg razvoja politicke situacije, a u kontekstu trenutacne krize. Europska unija predana je globalnoj borbi protiv rasizma, rasne diskriminacije te ksenofobije i s njom povezane netolerancije, što ukljucuje i antisemitizam i neonacizam. Europska unija i njezine države clanice i dalje poduzimaju odlucne korake za suocavanje s time, izmedu ostalog i u kontekstu Okvirne odluke o suzbijanju odredenih oblika i nacina izražavanja rasizma i ksenofobije. Osuda tih pojava i borba protiv njih mora biti zajednicki prioritet cijele medunarodne zajednice i s tim u vezi mora postojati konsenzus. Europska unija poziva sve države clanice Ujedinjenih naroda da ostanu ujedinjene u borbi protiv rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i s njom povezane netolerancije, ukljucujuci antisemitizam i neonacizam, kako bi se odlucno usprotivile zlocinima iz mržnje i govoru mržnje te kako bi u tom pogledu suradivale.“ EU Joint Response to the Russian “Report on Neo-Nazism“ „We are aware that the Russian Ministry of Foreign Affairs issued a report on “Neo-Nazism - a dangerous threat to human rights, democracy and the rule of law” at the end of April 2015 and that Russia has requested that this report be circulated as a United Nations document. The Russian Ministry of Foreign Affairs report contains factual inaccuracies and selective information on the situation in the European Union and its Member States. The report is also geographically incomplete. A chapter on the situation in Russia, for example, is missing. The European Union regrets that Russia tries to establish parallels between current and past political developments in the context of the ongoing crises. The European Union is committed to the global fight against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, including anti-Semitism and neo-Nazism. The European Union and its Member States continue to take firm steps to address this at home, including in the context of the Framework Decision on combating certain forms and expressions of racism and xenophobia. Their condemnation and combat must be a common and consensual priority for the whole international community. The European Union calls on all United Nations Member States to stay united to fight racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, including anti-Semitism and neo-Nazism, to tackle decisively hate crimes and hate-speech, and to cooperate in this regard.“

Priopćenja