Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Hrvatska izabrana u Izvršni odbor UN Women

Republika Hrvatska je na izborima za supsidijarna tijela Ekonomskog i socijalnog vijeca UN-a (ECOSOC) koji su u New Yorku održani od 8. do 10. travnja 2015. izabrana u Izvršni odbor UN Women na trogodišnje razdoblje od 2016. do kraja 2018. godine. Zajedno s ostalih 40 država clanica Odbora, Hrvatska ce od 1. sijecnja 2016. godine zagovarati i dati svoj konkretan doprinos podrucjima kao što su potpora djelovanju Komisije o položaju žena UN-a, potpora clanicama UN-a u oblikovanju politika i postizanju globalnih standarda te koordinacija sustava unutar UN-a u podrucju ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena. Izbor u Izvršni odbor, cija je zadaca promicanje jednakosti spolova i osnaživanje žena, a zadužen je za operativne aktivnosti i operativne politicke smjernice djelovanja UN Women, predstavlja potvrdu intenzivnog angažmana Hrvatske u podrucju promicanja prava žena na globalnoj razini i dodatni je poticaj za daljnje aktivnosti usmjerene uklanjanju diskriminacije žena i djevojcica, osnaživanju žena i postizanju ravnopravnosti žena i muškaraca u svim procesima povezanim s razvojem, ljudskim pravima, humanitarnim akcijama, te mirom i sigurnosti. U skladu s istaknutim mjestom koje promicanje prava žena i djevojcica zauzima u vanjskoj politici RH, ukljucujuci i politiku razvojne suradnje te s ulogom UN-a u svim globalnim procesima, sudjelovanje RH u Izvršnom odboru UN Women dat ce dodanu vrijednost i biti nastavak aktivnosti koje je Hrvatska vec i do sada provodila u okviru UN sustava, kao što je organizacija posebnih dogadaja o ulozi i znacenju žena u mirovnim procesima, te u stvaranju globalne razvojne agende nakon 2015. godine.

Priopćenja