Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Dan ljudskih prava 10. prosinca

Ujedinjeni narodi 1950. godine proglasili su 10. prosinca Danom ljudskih prava kako bi ljude širom svijeta upoznali sa znacenjem Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima usvojena 1948. godine i danas daje temeljne smjernice poštivanja ljudskih prava za sve – sve pojedince i sve države. Ovogodišnji je medunarodni slogan obilježavanja Dana ljudskih prava – Ljudska prava 365. Poruka je to kako je svaki dan u godini Dan ljudskih prava i da svatko od nas, ma gdje se nalazio, ima pravo na puno uživanje svih ljudskih prava te da ljudska prava pripadaju jednako svima od nas i cine nas globalnom zajednicom istih ideala i vrijednosti. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske istice kako su ljudska prava jedan od temelja uspostave i izgradnje države. U skladu s tim ljudska su prava ugradena u sve dijelove vanjske i europske politike RH. Zaštitu i promicanje ljudskih prava vidimo kao preduvjet ocuvanja mira i sigurnosti te nužni dio promicanja vladavine prava, jacanja demokracije, sprecavanja nasilja i kriminala te upravljanja humanitarnih krizama. Stanje ljudskih prava u svijetu zahtijeva sprecavanje nasilja i diskriminacije, pomoc i potporu žrtvama i ucinkovite mjerae za ukidanje kulture nekažnjivosti i privodenje pocinitelja pred lice pravde. U 2014. godini Hrvatska je nastavila s projektima razvojne suradnje i pomoci koje provodi u razlicitim državama svijeta i koji su uvijek utemeljeni na kriteriju potpore jacanju demokracije i ljudskih prava. U medunarodnim smo organizacijama aktivno i angažirano promicali i zagovarali oblikovanje politika utemeljenih na potrebi ugradivanja ljudskih prava u sve politicke odluke, strategije i aktivnosti. Kao popratni dogadaj ovogodišnjeg središnjeg dijela zasjedanja Opce skupštine Ujedinjenih naroda, na kojem sudjeluju predsjednici država i vlada te ministri vanjskih poslova svih država clanica UN-a, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u rujnu 2014. organiziralo je medunarodni skup o znacenju ravnopravnosti spolova i ulozi osnaživanja žena za cjelokupni politicki i gospodarski razvitak društva u državama u razdoblju nakon konflikta. Sprecavanje seksualnog nasilja u sukobima, promicanje prava LGBTI osoba, isticanje nužnosti stalnog jacanja ljudskih prava žena i djevojcica, prava djeteta i položaj djece u situacijama oružanih sukoba, prava osoba s invaliditetom, prava manjina, sloboda izražavanja i pravo na informacije te uloga branitelja ljudskih prava i potreba dijaloga i suradnje s organizacijama civilnog društva samo su neke od tema u kojima smo u okviru medunarodnih organizacija, inicijativa i foruma djelovali sa snažnim nacionalnim porukama. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i u predstojecem razdoblju nastavit ce s promicanjem ljudskih prava za sve – bez obzira na nacionalnost, boravište, spol, porijeklo, boju kože, vjeru, jezik ili bilo koji drugi status. I u okviru naše bilateralne suradnje s pojedinim državama, i u medunarodnim institucijama i mehanizmima zaštite ljudskih prava. Pritom isticemo kako nam je naše clanstvo i sudjelovanje u donošenju politika Europske unije dalo i dodatne mogucnosti, ali i obveze stalne izgradnje i razvoja nacionalnih mehanizama zaštite ljudskih prava te odgovornog i aktivnog djelovanja u situacijama kršenja ljudskih prava u svijetu.

Priopćenja