Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

EU suzdržana oko rezolucije vezane uz borbu protiv glorifikacije nacizma

Treci odbor Opce skupštine Ujedinjenih naroda (društvena, humanitarna i kulturna pitanja) glasovao je 21. studenog 2014. u New Yorku o rezoluciji „Borba protiv glorifikacije nacizma, neo-nacizma i druge prakse koja doprinosi raspirivanju sadašnjih oblika rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i s tim povezane netolerantnosti“, prilikom cega je Hrvatska zajedno s partnerima iz EU i ostalih 27 država clanica UN-a bila suzdržana. Predstavnik Italije u ime EU je rekao da se EU obvezala boriti protiv rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i srodnih oblika netolerancije sa sveobuhvatnim naporima na nacionalnoj, regionalnoj i medunarodnoj sceni. EU je u govoru istaknula da je rezolucija neujednacena u osudi totalitarnih ideologija, da nedovoljno govori o temeljnim pravima slobode govora i javnog okupljanja, te da nema jednak odnos prema razlicitim oblicima diskriminacije, rasizma i ksenofobije – rezolucija je selektivna, a trebala bi biti sveobuhvatna. Dodatno, EU smatra da je Rusija (kao nositelj) u dijelu rezolucije „pokušala zloupotrijebiti borbu protiv neo-nacizma u kontekstu krize u Ukrajini“. Rezolucija je prihvacena sa 115 glasova za, 55 suzdržanih i tri glasa protiv (SAD, Kanada i Ukrajina). Govor stalnog predstavnika Italije u ime EU procitajte OVDJE

Priopćenja