Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

3. obljetnica članstva

Na današnji dan prije tri godine Republika Hrvatska službeno je postala punopravnom clanicom NATO-a.

Na današnji dan prije tri godine Republika Hrvatska službeno je postala punopravnom clanicom NATO-a. Od 1. travnja 2009. godine Republika Hrvatska je ulaskom u clanstvo postala sastavni dio NATO-a te zajedno s ostalih 27 zemalja clanica sudjeluje u upravljanju tim Savezom. Kao punopravna clanica RH sudjeluje u svakodnevnim procesima odlucivanja u Savezu 28 država koji pociva na nacelima zajednicke zaštite slobode i sigurnosti svake pojedine clanice, politickim i obrambenim sredstvima, na osnovi solidarnosti. Vanjskopoliticka pozicija Republike Hrvatske ojacala je njezinim ulaskom u NATO savez, a njezine ideje i interesi puno se uspješnije profiliraju u medunarodnim forumima. Najistaknutiji primjeri od posebne važnosti bili su sudjelovanje na summitu u Strasbourgu i Kehlu, koji se održao u travnju 2009. godine, te na summitu u Lisabonu u studenom 2010. godine. Odluke donijete na tim sastancima odredile su daljnji smjer funkcioniranja NATO-a. Jedan od najvidljivijih primjera za to bio je rad na Strateškom konceptu NATO-a, dokumentu koji je stvorio odrednice za djelovanje Saveza u 21. stoljecu i jednog od temeljnih dokumenata za djelovanje NATO-a. Prilika da se razmotre ucinci tog dokumenta bit ce na iducem summitu koji ce se održati u svibnju ove godine u Chicagu. Važnost NATO clanstva je u tome što ono daje najviša sigurnosna jamstva te je u sigurnosnom segmentu clanstva bitno istaknuti sustav kolektivne obrane, kao i sustav odgovora na krize. NATO je jedintven forum suradnje sjeverne Amerike i Europe u pogledu sigurnosno politickih tema koji pociva na cvrstoj transatlanskoj vezi.

Priopćenja