Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

kotromanović na NATO ministarskom

Ministar obrane RH Ante Kotromanovic sudjelovao je 2. i 3. veljace 2012. na redovitom dvodnevnom neformalnom sastanku ministara obrana zemalja clanica NATO saveza u Bruxellesu u Kraljevini Belgiji.

Ministar obrane RH Ante Kotromanovic sudjelovao je 2. i 3. veljace 2012. na redovitom dvodnevnom neformalnom sastanku ministara obrana zemalja clanica NATO saveza u Bruxellesu u Kraljevini Belgiji. Na sastanku se razgovaralo o tijeku reformi NATO saveza, operacijama KFOR na Kosovu i ISAF u Afganistanu, proturaketnoj obrani Saveza, pregledu postava Saveza za odvracanje i obranu te o konceptu „Pametne obrane“ (Smart Defence). Tijekom sastanka ministri obrane zemalja clanica NATO-a posebnu su pozornost posvetili raspravama u pogledu NATO-ove uloge vezano za Afganistan. U tom je smislu razmotren napredak kroz proces tranzicije te se pokrenula rasprava o smjeru kojim ce se kretati saveznicki napori u toj zemlji nakon što Afganistanske snage preuzmu odgovornost za sigurnost. Ocekuje se kako ce napredak u ostvarivanju ciljeva tranzicije omoguciti da se postupno glavni fokus stavi na razvoj afganistanskih snaga sigurnosti, gdje je i dosad bilo težište hrvatskog kontingenta rasporedenog u misiji ISAF. U pogledu operacije KFOR i sigurnosnog stanja na Kosovu podržane su aktivnosti KFOR-a u ispunjavanju UN-ova mandata te suradnja s misijom Europske unije EULEX. Naglašena je pri tome važnost uloge KFOR-a u održavanju sigurnosnog okruženja za sve stanovnike Kosova. Istaknuto je kako, s ciljem daljnje normalizacije, obje strane moraju poduzeti korake i nastaviti zapoceti dijalog. Ministri obrane su, u pripremi za predstojeci sastanak šefova država i vlada NATO-a, razmatrali napredak u skupu multinacionalnih projekata kao i širi konceptualni aspekt „Pametne obrane“. Rijec je o multinacionalnom pristupu izgradnji obrambenih sposobnosti. Ministri su pri tome raspravljali i o projektima u sklopu Saveznickog nadzora kopnenog prostora (AGS – Alliance Ground Surveillance), proturaketne obrane i nadzora zracnog prostora (Air Policing). Vecina ministara naglasila je kako u vremenu financijske krize multinacionalna suradnja predstavlja kljuc za zadržavanje postojecih, ali i za izgradnju novih sposobnosti Saveza. Takoder je spomenuta potreba suradnje izmedu NATO-a i EU-a u pogledu njihovih inicijativa (NATO Smart Defence i EU Pooling & Sharing) kako bi se izbjeglo nepotrebno udvostrucavanje i trošenje ogranicenih sredstava. Drugog dana ministri su nastavili zasjedanje najprije sa zemljama sudionicama u KFOR-u na Kosovu, te sa zemljama sudionicama u operaciji ISAF u Afganistanu. Na marginama sastanka u Bruxellesu ministar Kotromanovic održao je i bilateralni sastanak s ministrom obrane Ceške Republike Alexanderom Vondrom, te ministrom obrane Republike Austrije Norbertom Darabošom.

Priopćenja