Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Božinović sa pomoćnikom Glavnog tajnika NATO-a za investicije

Ministar obrane Davor Božinovic susreo se u srijedu, 9. studenog, u Ministarstvu obrane RH sa pomocnikom Glavnog tajnika NATO-a za investicije Patrickom Auroyeom. Na pocetku sastanka ministar Božinovic zahvalio je na dosadašnjoj potpori u procesu transformacije i pune integracije RH u NATO savez, istaknuvši kako RH, kao relativno mala i nova clanica Saveza, aktivno doprinosi NATO operacijama i zajednickoj sigurnosti.

Ministar obrane Davor Božinovic susreo se u srijedu, 9. studenog, u Ministarstvu obrane RH sa pomocnikom Glavnog tajnika NATO-a za investicije Patrickom Auroyeom. Na pocetku sastanka ministar Božinovic zahvalio je na dosadašnjoj potpori u procesu transformacije i pune integracije RH u NATO savez, istaknuvši kako RH, kao relativno mala i nova clanica Saveza, aktivno doprinosi NATO operacijama i zajednickoj sigurnosti. Božinovic je upoznao pomocnika Glavnog tajnika NATO-a Auroya i sa trenutnim statusom izrade nacionalnih strategijskih dokumenata i procesima transformacije OSRH, pri cemu je naglasio znacaj sinergije nacionalnog planiranja sa glavnim smjernicama NATO-ovih strategijskih, odnosno planskih dokumenata. „Ovi dokumenti trebaju ispitati promjene u sigurnosnom okruženju i dati pregled postojecih obrambenih mogucnosti, kao i odrediti buduce potrebe i viziju buduceg razvoja“ rekao je ministar Božinovic, dodavši kako ce se navedenim strateškim dokumentima definirati i pitanja daljnje modernizacije kopnenih snaga, mornarice kao i daljni razvoj borbenog zrakoplovstva. „Mi svakako želimo zadržati naše sposobnosti nadzora zracnog prostora i borbenog zrakoplovstva, te trenutno razmatramo sve opcije, ukljucujuci i multinacionalne pristupe, kao i održive nacine finaciranja ovog pitanja“, rekao je Božinovic. Tijekom sastanka bilo je rijeci i o implementaciji novog Strateškog koncepta NATO-a kao i daljnoj reformi NATO zapovjedne strukture i agencija, a sukladno zakljuccima sa summita u Lisabonu. „Hrvatska snažno podržava zajednicku viziju Saveza izraženu u zadnjem Strateškom konceptu NATO-a, kao i zapocete reforme NATO-a koje vidimo kao jedan od bitnih dijelova te nove vizije“, rekao je Božinovic. Pomocnik Glavnog tajnika NATO-a za investicije Patrick Auroy u razgovoru je istaknuo važnost razmatranja mogucnosti multinacionalnih pristupa u izgradnji obrambenih sposobnosti zemalja, odnosno kroz koncept tzv. „Smart Defence-a“, a u uvjetima smanjenih obrambenih proracuna. „Sve nacije se suocavaju sa izazovima financijskih ogranicenja, i to nas tjera da radimo više zajednicki, odnosno, pronalazimo zajednicka rješenja u razvoju potrebnih obrambenih sposobnosti“, rekao je Auroy, dodavši kako taj proces, odnosno suradnja kroz „Smart Defense“ koncept podrazumijeva i snažnu politicku potporu posebice kad se radi o nacionalnim odlukama zadržavanja ili napuštanja odredenih sposobnosti. U nastavku posjeta MORH-u, pomocnik Glavnog tajnika NATO-a za investicije Patrick Auroy susreo se i sa nacelnikom Glavnog stožera OSRH, general pukovnikom Dragom Lovricem, kao i predstavnicima Ministarstva obrane zaduženim za pitanja materijalnih resursa, opremanja i modernizacije pri cemu je održana rasprava na temu „Modernizacija u uvjetima financijske krize kroz koncept „Smart Defense-a“ iz perspektive manjih zemalja i regije“.

Priopćenja