Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Sudjelovanje RH u Operaciji Unified Protector

Sudjelovanje Republike Hrvatske u operaciji UNIFIED PROTECTOR Hrvatski je sabor na 23. sjednici 27. svibnja 2011. godine donio Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji NATO-a »UNIFIED PROTECTOR«. U mirovnu operaciju NATO-a »UNIFIED PROTECTOR« u 2011. i 2012. godini upucuju se u Zrakoplovno operativno središte Poggio Renatico u Italiji do dva pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, uz mogucnost rotacije. Opcenito o operaciji UNIFIED PROTECTOR Operacija UNIFIED PROTECTOR odvija se temeljem mandata Vijeca sigurnosti Ujedinjenih naroda odredenog Rezolucijama 1970 i 1973 iz 2011. godine kojima je medunarodna zajednica odgovorila na krizu u Libiji. Operacija ima za cilj zaštititi civile i podrucja naseljena civilima koji se nalaze pod prijetnjom napada kroz provedbu embarga na oružje i zone zabrane letenja. Rezolucija Vijeca sigurnosti UN-a 1970 poziva na uvodenje embarga na oružje. Rezolucija Vijeca sigurnosti UN-a 1973 poziva na zabranu svih letova unutar libijskog zracnog prostora, osim humanitarnih i onih namijenjenih dostavi pomoci, s ciljem sprecavanja napada na civile i podrucja naseljena civilima od zracnih napada. Više: Tekst Odluke Hrvatskog sabora objavljen u „Narodnim novinama“: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_06_61_1368.html Sjednica Hrvatskog sabora: http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=39515 NATO Operacija Unified Protector: http://www.nato.int/cps/en/natolive/71679.htm

Priopćenja