Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Strateški koncept i RH

Strateški koncept i RH RH je kao nova clanica imala priliku sudjelovati od samog pocetka u procesu izrade Strateškog koncepta. Republika Hrvatska je s jednakim pravima i obvezama u donošenju odluka, zajedno s drugim saveznicima aktivno pridonijela opsežnoj raspravi o novom Strateškom konceptu. Pri tome su najvažnija hrvatska politicka i sigurnosna gledišta uzeta u obzir i utkana u tekst novog dokumenta. Iako vrlo složen, rad na Strateškom konceptu bio je maksimalno transparentan prema ostalim medunarodnim akterima i partnerskim zemljama te je uzeo u obzir njihova razmišljanja kao i mišljenja akademskih, gospodarskih i drugih krugova u društvu. Novi Strateški koncept usvojen je 19. studenog 2010. na sastanku šefova država i vlada NATO-a u Lisabonu. Rezultat je suvremeni i ojacani Savez, novi modernizirani NATO koji je sposoban odgovoriti na sigurnosne prijetnje koje mogu ugroziti nacionalnu sigurnost individualnih zemalja clanica i Saveza u cjelini. Novi Strateški koncept odreduje smjer u kojem ce Savez djelovati u iducem desetljecu. Pripremajuci se za nove sigurnosne izazove, otvarajuci se novim partnerima i podrucjima suradnje i istodobno potvrdujuci predanost nacelima i vrijednostima na kojima je nastao, NATO ce i u godinama koje slijede biti jednako važan kao što je to bio u proteklih šest desetljeca. Pri tome se temeljna nacela i svrha Saveza nisu promijenila nego su dapace osnažena ovim Strateškim konceptom. Za buducnost NATO-a bitno je da je ovim putem ponovno potvrdeno kako je osnovni cilj Saveza zajednicka obrana država clanica te predstavlja cvrsto jamstvo njihova teritorijalnog integriteta. Upravo u cinjenici da se NATO reformirao kako bi mogao biti što više sposoban posvetiti se kolektivnoj obrani leži i dokaz koliko je snažna privrženost Saveza tom fundamentalnom cilju. NATO je i dalje jedinstven forum za konzultacije izmedu Sjeverne Amerike i Europe o zajednickim sigurnosnim izazovima u kojemu se konsenzusom donose odluke o nacinu na koji odgovoriti na ugroze sigurnosti Saveza i njegovih clanica. Tekst Strateškog koncepta: ENG http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf FR http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-fra.pdf

Priopćenja