Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Sudjelovanje Republike Hrvatske u misiji ISAF u Afganistanu

Sudjelovanje Republike Hrvatske u misiji ISAF u Afganistanu Opcenito o misiji ISAF Mirovna misija International Security Assistance Force (ISAF) u Afganistanu uspostavljena je Rezolucijom 1386 Vijeca sigurnosti UN-a iz prosinca 2001. godine. Predvidena je Bonnskim sporazumom iz iste godine. NATO je, na poziv UN-a i Afganistanske vlade, preuzeo zapovijedanje i koordinaciju ISAF-a, 11. kolovoza 2003., kao prve misije izvan svog tradicionalnog euro-atlantskog podrucja. Osnovna zadaca ISAF-a sastoji se u pružanju podrške Vladi Afganistana u uspostavi sigurnosti i stabilizaciji zemlje, pomažuci pri ocuvanju sigurnosti te ustrojavanju i obuci nacionalnih sigurnosnih struktura kao i u programima razoružanja i projektima obnove. Podrucje operacije ISAF-a prvotno je bilo ograniceno na glavni grad Kabul i njegovu okolicu, no UN je 2003. godine odlucio postupno proširiti mandat ISAF-a i na ostale dijelove zemlje. NATO je odlucio da se proširenje ISAF-a odvija kroz Provincijske timove za obnovu (Provincial Reconstruction Teams/PRT), civilno-vojne postrojbe pod vodstvom jedne ili više država. Njihov je glavni zadatak pomoc pri procesu širenja vlasti središnje afganistanske Vlade na cijeli teritorij zemlje. Prvi PRT u sklopu ISAF-a uspostavljen je pod vodstvom Njemacke u drugoj polovici 2003. g. u gradu Kunduz, na sjeveru zemlje. RH u misiji ISAF Republika Hrvatska sudjeluje u misiji ISAF od veljace 2003. godine. Hrvatski je sabor u prosincu 2010. godine donio odluku o sudjelovanju u mirovnoj operaciji u Afganistanu (ISAF) u 2011. i 2012. godini do 350 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, uz mogucnost rotacije (NN 141/10). Redovite rotacije odvijaju se svakih šest mjeseci, i trenutno je rasporeden 19. hrvatski kontingent (HRVCON). Kontingent je sastavljen tako da na najbolji nacin odgovara potrebama za trening i obuku afganistanske vojske i policije. Osim sudjelovanja u ISAF-u civilna komponenta RH djeluje u Afganistanu slijedom «Zajednicke izjave o civilnoj suradnji u okviru njemackog Provincijskog tima za obnovu u Feyzabadu u Afganistanu izmedu Vlade RH i Vlade SR Njemacke», te na temelju «Zakljucka o prihvacanju Zajednicke izjave» koji je Vlada RH donijela na sjednici 17. rujna 2004. Takoder civilna policija RH sudjeluje u misiji Europske unije EUPOL-Afghanistan. Više: Kartica akta Odluke Hrvatskog sabora od 10. prosinca 2010. u e-Doc bazi podataka HS: http://infodok.sabor.hr/Reports/KarticaAktaFrm.aspx?zak_id=22498 Odluka Hrvatskog sabora od 10. prosinca 2010. objava u Narodnim novinama br. 141/2010: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_141_3576.html

Priopćenja