Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Sudjelovanje u NATO-ovom Programu znanost za mir i sigurnost

Sudjelovanje u NATO-ovom Programu znanost za mir i sigurnost Osnova NATO-vog Programa znanost za mir i sigurnost jest pružiti podršku suradnji izmedu znanstvenih zajednica država clanica NATO i država Partnerstva za mir (PfP) ili Mediteranskog dijaloga. Stoga je preduvjet za dobivanje NATO-ve financijske podrške za znanstvene projekt taj da na njemu zajednicki rade znanstvenici iz najmanje jedne države PfP/ Mediteranskog dijaloga, i jedne clanice Saveza. Opširnu informaciju o NATO-vom znanstvenom programu i mehanizmima suradnje možete naci na NATO-voj stranici www.nato.int/science. Nove sigurnosne ugroze i izazovi utjecali su i na koncept NATO-ve podrške civilnoj znanosti. Stoga su kao prioritetna podrucja SPS programa u skladu s opcim ciljevima Saveza definirani: - Projekti u izravnoj podršci NATO operacijama i misijama - Obrana od teroristickih prijetnji - Obrana od kemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih sredstava (CBRN) - Sprecavanje ostalih signurnosnih ugroza Specificne kategorije unutar tih prioriteta moguce je pronaci na NATO internetskim stranicama (http://www.nato.int/science/nato_funded_activities/topics_supported.htm) Status Republike Hrvatske Hrvatski znanstvenici od lipnja 2011. godine mogu aplicirati kao sudionici u projektu u suradnji sa svojim kolegama znanstvenicima iz neke od zemalja PfP-a ili Mediteranskog dijaloga (popis zemalja: http://www.nato.int/cps/en/SID-502A79DF-9227B72A/natolive/51288.htm) Prije toga je Hrvatska kao nova clanica NATO-a imala dvostruki status koji je u dvogodišnjem prijelaznom razdoblju, od lipnja 2009., privremeno omogucavao da znanstvenici iz Hrvatske mogu aplicirati kao sudionici u projektu i odabrati svoj status bilo kao znanstvenici iz države clanice NATO-a ili partnerske zemlje. To je znacilo znaci da su hrvatski znanstvenici mogli do lipnja ove godine prijaviti projekte sa svojim kolegama znanstvenicima bilo iz drugih država clanica NATO-a ili neke od zemalja PfP-a ili Mediteranskog dijaloga. Kako se prijaviti na natjecaj za NATO-vu financijsku podršku znanstvenom projektu Svaki znanstvenik koji se želi natjecati za financijsku podršku u okviru NATO-vog znanstvenog programa, treba se direktno obratiti NATO-u. Detaljni podaci o uvjetima, rokovima i nacinu prijave, kao i obrasci za prijavu projekta nalaze se na gore navedenoj Internet stranici. Misija Republike Hrvatske pri NATO stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije i pomoc u kontaktu s medunarodnim osobljem u NATO-voj Upravi za javnu diplomaciju, u okviru koje se nalaze i odjeli za znanstvenu suradnju. Više na stranicama NATO-a: http://www.nato.int/science/nato_funded_activities/nato_funded_activities.htm Dosadašnje sudjelovanje znanstvenika iz RH u NATO-vom znanstvenom programu Hrvatski znanstvenici sudjeluju u NATO-vom znanstvenom programu od 2000. g., odnosno od ulaska Republike Hrvatske u PfP. Sudjelovanje se ocjenjuje kao uspješno, uz visok broj aktivnosti. Broj projekata u kojima sudjeluju hrvatski znanstvenici za koje je dobivena financijska podrška relativno je visok.

Priopćenja