Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Kontakti dhe orari i punës

Ambasada e Republikës së Kroacisë në Prishtinë
Adresa:
Rr. Fehmi Agani 125
10 000 Prishtinë
e-mail: pristina@mvep.hr
tel: +383 38 223 978
faks: +383 38 229 979;

Telefoni emergjent për qytetarët kroatë:
+377 45 799 561 (për situata emergjente jashtë orarit të punës)

Orari i punës:
E hënë – e premte 08:30-16:30

Sektori konsullor:

e-maili i sektorit konsullor: crocons.pristina@mvep.hr

Orari i punës në sektorin konsullor:
E hënë – e enjte 08:30 – 11:30

Aplikimet për vizë do të dorëzohen tek Qendra Globale e Vizave VFS në Prishtinë, Rr. ``Vicianum C2.7`` Arbëri 10000 - Pristina , Kosovo, tel: +383 38 412 712 / +383 38 412 812.

Shtetasit e Republikës së Kroacisë për procedurat e pasaportave, fletëudhëtimeve, regjistrimit civil, vërtetimet e nënshkrimeve etj. duhet të lajmerohen paraprakisht përmes e-mailit: crocons.pristina@mvep.hr. Në mënyre që të pranohet e-maili duhet dërguar këto informata: emri, mbiemri, data e lindjes, nënshtetësia, arsyeja e ardhjes në Ambasadë. Ambasada do të ju caktojë një termin sa më shpejtë që është e mundshme.

Për çështje konsullore ju lutemi kontaktoni Ambasadën të hëhën deri të premten, prej ores 14:00 – 16:00.


Prikaz veće karte