Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

CARINSKA POTVRDA/ POTVRDA O BORAVKU I RADU U INOZEMSTVU

Carinskim propisima Republike Hrvatske, fizičke osobe, koje su u drugim državama neprekidno boravile najmanje 12 mjeseci prije preseljenja u Republiku Hrvatsku, mogu bez plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost uvoziti predmete kućanstva, koje su posjedovale i koristile tijekom boravka u toj drugoj državi najmanje 6 mjeseci prije preseljenja.

Zahtjev za oslobođenje od plaćanja carine podnosi se carinarnici nadležnoj prema mjestu stanovanja u Republici Hrvatskoj.

Za dobivanje potvrde o boravku u inozemstvu u konzulatu potrebno je ispuniti Zahtjev za izdavanje potvrde o boravku u inozemstvu (dostupan u konzulatu).

Zahtjevu je potrebno priložiti:
-           Putovnicu/osobnu iskaznicu/domovnicu
-           važeću identifikacijsku ispravu
-           potvrdu o boravku u Švicarskoj (izdaje općina/kanton) ili boravišnu dozvolu/ID kartu

Rok za korištenje predmetne povlastice (za uvoz predmeta kućanstva) je 12 mjeseci, a računa se od datuma preseljenja odnosno doseljenja korisnika povlastice u Republiku Hrvatsku, naznačenog u izjavi korisnika povlastice.

Uvoz predmeta kućanstva nije ograničen vrstom, količinom i vrijednošću, no uvjetovan je njihovom najmanje šestomjesečnom uporabom u inozemnom kućanstvu. Korisnik povlastice može uvoziti predmete kućanstva i višekratno, unutar razdoblja od 12 mjeseci.

Uvoz osobnog automobila, uz ispunjenje propisanih uvjeta (godina dana prethodnog boravka i šestomjesečnog prethodnog vlasništva), oslobođen je od  plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost, no na sve osobne automobile obračunava se posebni porez  tzv. trošarina, koja se obračunava sukladno odredbama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila i zrakoplove (N.N.broj 136/02).

Činjenica posjedovanja i korištenja predmeta kućanstva koji podliježu registraciji (osobni automobil, motocikl, plovilo, kamp ili druga prikolica i sl.), u pravilu se dokazuje prometnom ispravom odnosnoga predmeta, ali se, prema okolnostima svakog pojedinačnog slučaja može dokazivati i drugim pravovaljanim i vjerodostojnim ispravama o vlasništvu ili posjedovanju odnosne stvari, kao što su darovni ili kupoprodajni ugovor, ovjeren po ovlaštenoj osobi u zemlji darovanja ili prodaje, ugovor o leasingu i slično.

Više informacija možete dobiti putem poveznice: https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/carinsko-zakonodavstvo/fizicke-osobe-2715/povratnici-i-useljenici/2739