Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

OVJERA POTPISA

U diplomatsko konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu hrvatski državljani mogu ovjeriti svoj potpis na dokumentu (punomoći, izjavi, ugovoru i sl.). Dokument se mora potpisati pred konzularnim službenikom ili pred istim potpis priznati kao svoj. Osoba čiji se potpis ovjerava treba predočiti važeću hrvatsku putovnicu ili važeću hrvatsku osobnu iskaznicu. Za ovjeru potpisa naplaćuje se zakonom propisana konzularna pristojba i to za svaki potpis koji se ovjerava.

Ovjera potpisa u veleposlanstvu nije moguća stranom državljaninu ili hrvatskom državljaninu koji ne posjeduje valjanu hrvatsku putovnicu ili osobnu iskaznicu.