Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Prestanak hrvatskog državljanstva

Hrvatsko državljanstvo prestaje: otpustom odricanjem po međunarodnim ugovorima. Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, osim ako je riječ o osobi s invaliditetom, kada se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika. Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva može se podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu. Poslove u svezi s prestankom hrvatskog državljanstva obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova. Link na (mup.gov.hr). Na internetskim stranicama ovog Ministarstvakao i na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova, (mup.gov.hr), dostupne su upute i obrasci vezani za prestanak hrvatskog državljanstva