Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Putne isprave

Hrvatski državljanin pod uvjetima propisanim Zakonom o putnim ispravama hrvatskih državljana („Narodne novine“ broj 77/99133/0248/0574/09154/1482/15 i 42/20),  ima pravo na putnu ispravu.
Putna isprava je javna isprava kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo.
Osoba je dužna nositi valjanu putnu ispravu kada putuje u inozemstvo.
Međunarodnim ugovorom može se odrediti da za putovanje u pojedine države putna isprava nije potrebna.
Putne isprave su:
·         putovnica
·         diplomatska putovnica
·         službena putovnica
·         putni list
·         putne isprave koje se izdaju na osnovu međunarodnog ugovora
 
Za putne isprave koje izdaju diplomatske misije ili konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu naplaćuje se konzularna pristojba temeljem Zakona o upravnim pristojbama.