Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Putne isprave

Hrvatski državljanin pod uvjetima propisanim Zakonom o putnim ispravama hrvatskih državljana („Narodne novine“ broj 77/99133/0248/0574/09154/1482/15 i 42/20),  ima pravo na putnu ispravu.

Putna isprava je javna isprava kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo.

Osoba je dužna nositi valjanu putnu ispravu kada putuje u inozemstvo.

Međunarodnim ugovorom može se odrediti da za putovanje u pojedine države putna isprava nije potrebna.

Putne isprave su:
  • putovnica
  • diplomatska putovnica
  • službena putovnica
  • putni list
  • putne isprave koje se izdaju na osnovu međunarodnog ugovora
     
Za putovnice koje izdaju diplomatske misije ili konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu naplaćuje se konzularna pristojba temeljem Zakona o upravnim pristojbama.