Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Членови на мисија

Мира Врдољак, министер советник
Тихана Бохач, прв секретар
Ана Вучиќ, втор секретар
Бригаден Стјепан Домјанчиќ, воен пратеник на Република Хрватска во Република Северна Македонија, Република Албанија и Република Косово