Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Członkowie misji

Tomislav Vidošević, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny
Vesna Baus, Minister Pełnomocna
Attaché Obrony Republiki Chorwacji Komandor Joško Šantić
Ana Kodrić Gagro, Drugi Sekretarz
Ana Petrinović, Trzeci Sekretarz