Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

POSTUPAK IZDAVANJA NOVE HRVATSKE PUTOVNICE

U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu zahtjev za izdavanje hrvatske putovnice može podnijeti hrvatski državljanin koji ima reguliran boravak u Kraljevini Švedskoj. Iznimno, zahtjev za izradu putovnice može podnijeti i građanin kome je nestala putovnica, a nužno mora ostati u Švedskoj duže od 30 dana radi liječenja, službenog posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga.

Građanin zahtjev za izdavanje putovnice podnosi isključivo osobno.

Za maloljetne osobe odnosno poslovno nesposobne zahtjev za izdavanje putovnice podnosi zakonski zastupnik. Ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, zahtjev za izdavanje putne isprave podnose osobno oba roditelja.  Iznimno, zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu može podnijeti jedan od roditelja uz izjavu da će drugi roditelj osobno preuzeti putnu ispravu. Ako je drugi roditelj spriječen osobno preuzeti putnu ispravu, putnu ispravu može preuzeti roditelj koji je podnio zahtjev, uz pisanu suglasnost drugog roditelja s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, odnosno u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, ako se ne nalazi na području Republike Hrvatske. Maloljetnici koji imaju navršenih 12 godina moraju biti nazočni pri izradi putovnice 

Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti slijedeće:

  • fotografiju za biometrijsku putovnicu veličine 3,5 x 4,5 cm , ne stariju od 6 mjeseci;
  • staru putovnicu
  • domovnicu (samo kod zahtjeva za izdavanje  prve putovnice, u ostalim slučajevima se preporučuje)
  • rodni list (samo kod zahtjeva za izdavanje  prve putovnice, u ostalim slučajevima se preporučuje)
  • dokaz o reguliranom boravku u Kraljevini Švedskoj (Personbevis izdan od strane   Skatteverketa)
  • valjanu švedsku identifikacijsku isprava (osobna iskaznica, vozačka dozvola ili putovnica): ukoliko podnositelj nema švedsku identifikacijsku ispravu, dovoljan je Personbevis, uz uvjet da se posjeduje valjana hrvatska putovnica ili hrvatska osobna iskaznica;
  • popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje putovnice (dobiva se u Veleposlanstvu)
  • dokaz o uplati konzularne pristojbe za izradu putovnice (za osobe starije od 21 godinu – 776 SEK , a za mlađe od 21 godinu – 587 SEK). Plaćanje se vrši karticom prigodom podnošenja zahtjeva.

U pravilu, zahtjev za izdavanje putovnice rješava se u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog i uredno predanog zahtjeva.