Novice

Filter news:
Found 228 news.
Kosor i Pahor razgovarali o pregovarackim poglavljimaKosor i Pahor razgovarali o pregovarackim poglavljima KRANJSKA GORA, 13. sijecnja 2010. (Hina) - Hrvatska premijerka Jadranka Kosor i njen slovenski kolega Borut Pahor dogovorili su se na svom radnom i prijateljskom susretu, u srijedu u Kranjskoj Gori, da do iduce pristupne konferencije Hrvatske s Europskom unijom pokušaju riješiti pitanja vezana uz slovensku suzdržanost glede otvaranja triju hrvatskih pregovarackih poglavlja.13.01.2010. | Press releases
DobrodošliDobrodošli na spletnih straneh Veleposlaništva Republike Hrvaške v Republiki Sloveniji! Slovenija ima v diplomatski mreži Hrvaške pomembno mesto kot sosednja država ter clanica EU in Nata. Nekaj stoletij smo živeli v skupnih državah, naši zgodovinski, gospodarski, kulturni in osebni odnosi so zelo prepleteni, skupna evropska prihodnost in regionalna odgovornost pa obetata še plodnejše sodelovanje. 01.01.2010. | Press releases
Priopcenje za javnost 51/9Veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Sloveniji dr. Svjetlan Berkovic predao je 16. veljace 2009. godine, u Ljubljani, vjerodajnice Predsjedniku Republike Slovenije Danilu Türku i ministru vanjskih poslova Republike Slovenije Samuelu Žbogaru. Nakon predaje vjerodajnica, u razgovorima s predsjednikom Türkom i ministrom Žbogarom veleposlanik Berkovic istaknuo je kako ce tijekom obnašanja svog veleposlanickog mandata pridonijeti daljnjoj izgradnji i razvoju dobrih odnosa izmedu dviju država. U pogledu dosadašnjeg razvoja medudržavnih odnosa sugovornici su se osvrnuli na znacajni ostvareni iznos medusobne robne razmjene, razvijene turisticke potencijale s velikim brojem slovenskih turista u Hrvatskoj, kao i razvijenu pogranicnu suradnju te kulturne veze. Istaknuto je kako sve to ukazuje na mogucnosti daljnje zajednicke suradnje na svim razinama. Mario Dragun Glasnogovornik 16.02.2009. | Press releases
Sporocilo za javnost 1/08Ob prevzemu predsedovanja Evropski uniji s strani Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in evropske integracije Republike Hrvaške izraža slovenskim kolegom cestitke in želi uspešno opravljanje te visoke in odgovorne vloge. Ministrstvo obenem izraža zadovoljstvo ob naznanitvi Republike Slovenije, da bodo med prioritetami njenega predsedovanja aktivnosti pri nadaljnji razširitvi Unije, v sklopu cesar pricakujemo tudi uspešno nadaljevanje pogajanj o vstopu Republike Hrvaške v Evropsko unijo. Ministrstvo za zunanje zadeve in evropske integracije pozdravlja novo predsedstvo in istocasno želi poudariti poseben pomen dejstva, da to predsedstvo prihaja v obdobju, ko se približuje mocno delovanje na dodatni krepitvi skupne zunanje in varnostne politike Evropske unije, posebno v trenutku, v katerem prostor jugovzhodne Evrope pricakuje rešitev preostalih odprtih vprašanj, na nacin, ki bo okrepil demokratsko stabilnost, vzajemno zaupanje in sodelovanje, kakor tudi evro-atlantsko perspektivo tega dela Evrope, upoštevajoc interese vseh narodov in v korist enotnosti in krepitve skupne politike EU, ter ohranjajoc nacelo kooperativnosti v mednarodnih odnosih. Pri tem bo zelo pomembna podpora slovenskega predsedstva pri prizadevanjih držav v tem delu Evrope za nadaljnjim približevanjem Evropski uniji in uresnicitvi njihovih evro-integracijskih teženj. Ministrstvo za zunanje zadeve in evropske integracije ravno tako izraža pricakovanje, da bo Republika Hrvaška med slovenskim predsedovanjem nadaljevala in pospešila pristopna pogajanja z Evropsko unijo, kar bo pomemben korak naprej pri izpolnjevanju hrvaških nacrtov in pricakovanj glede kvalitete pogajanj in vstopa v Evropsko unijo. Nadaljnji napredek Republike Hrvaške v evro-integracijskem procesu bo imel pomemben prispevek k stabilnosti in skupni dobrobiti podrocja jugovzhodne Evrope, ter bo hkrati predstavljal dodatni motiv drugim državam Procesa stabilizacije in pridruževanja pri opravljanju vseh reform, ki so nujne za usklajevanje s standardi Evropske unije. 01.01.2008. | Press releases
Potovanje hrvaških državljanov v Slovenijo ob predložitvi osebne izkaznice in z uporabo evidencnega kartonaPotovanje hrvaških državljanov v Slovenijo ob predložitvi osebne izkaznice in z uporabo evidencnega kartona … - Vstop Slovenije v schengensko podrocje je predviden konec leta 2007. - V skladu z odlokom Sveta ministrov za pravosodje in za notranje zadeve EU z dne 18. septembra 2007, bo po vstopu Slovenije v schengensko podrocje za Republiko Hrvaško veljala izjema od Schengenskih pravil glede vstopa v Evropsko unijo. S tem je hrvaškim državljanom omogoceno, da državno mejo z Italijo, Madžarsko in Slovenijo še naprej prehajajo ob predložitvi osebne izkaznice. - Pri prehodu meje z osebno izkaznico je po vstopu Slovenije v schengensko podrocje predvidena uporaba obrazca ali evidencnega kartona, ki bo enkraten, brezplacen in brez posebne varnostne zašcite. Izdajala ga bo hrvaška mejna policija na mejnem prehodu pri izstopu iz države. Ob predložitvi tega obrazca bo s potrebnim vnosom žiga zagotovljeno upoštevanje schengenskih pravil. - Evidencne kartone za enkratno potovanje v navedene države bo, brez nadomestila, izdajala hrvaška mejna policija pri izstopu hrvaških državljanov iz Republike Hrvaške, namenjeni pa bodo za vnos žiga o vstopu v Slovenijo in kasnejšem izstopu iz Slovenije ter tudi za ugotavljanje datuma in kraja prehoda državne meje oziroma dokazovanje zakonitosti vstopa in prebivanja hrvaških državljanov v teh državah. - Pravica do vstopa z osebno izkaznico in evidencnim kartonom se nanaša na potovanje v Slovenijo, Italijo in Madžarsko, medtem ko je v primeru potovanja v ti. schengensko podrocje potreben potni list. - Najavljeni datum možnega zacetka uporabe Schengenskih pravil je 21. december 2007. 21.11.2007. | Press releases
Informacija o izvajanju Schengenskega režima na obmejnem podrocjuInformacija o izvajanju Schengenskega režima na obmejnem podrocju Schengenski režim nadzora državne meje med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo naj bi zacel veljati 21. decembra 2007. Za prebivalstvo na obmejnem podrocju Republike Hrvaške ne bo sprememb pri režimu prehoda državne meje, vendar je zaradi spoštovanja pravil tega režima pomembno poudariti naslednje: - Imetniki obmejnih prepustnic bodo mejo prehajali na obmejnih mejnih prehodih, kakor tudi doslej oziroma bodo še naprej prehajali mejo tudi na prehodnih mestih in na prehodnih tockah, pod pogojem, da jim je ta pravica vpisana v obmejne prepustnice. - Obmejne prepustnice se pri prehodu meje ne bodo žigosale, imetnikom teh prepustnic niso potrebni nikakršni drugi dokazi o casu prehoda meje. - Z obmejno prepustnico je bivanje mogoce samo na obmejnem podrocju druge države (cl. 3. SOPS-a). Za vsako potovanje v druge dele držav se morajo imetniki obmejnih prepustnic pridrževati nacina prehoda meje, ki je predpisan tudi za vse ostale državljane Republike Hrvaške oziroma morajo mejo prehajati na mejnih prehodih za mednarodni ali meddržavni promet s potrditvijo prehoda meje v identifikacijskem dokumentu (potni list) ali s posebnim dokumentom poleg osebne izkaznice, v katerem je vpisan cas prehoda. - Schengenski režim na obmejnem podrocju vkljucuje tudi zapiranje nekaterih prometnic, ki prehajajo hrvaško-slovensko podrocje. Rampe so v glavnem postavljene na podrocju Republike Slovenije, tisti hrvaški državljani (uporabniki), ki pa imajo pravico do prehoda zaprtih poti, bodo dobili kljuc od postavljene rampe. Obvestilo o razdelitvi kljucev bo poslano vsakemu uporabniku posebej, s strani pristojne hrvaške policijske uprave. - Predaja kljuca v posedovanje obvezuje vsakega uporabnika na vzorno uporabo pravice do prehoda meje, kar pomeni obvezno izogibanje zlorabe te pravice, redno zaklepanje rampe in varovanje kljuca. 20.11.2007. | Press releases
Minister za notranje zadeve Republike Hrvaške Ivica Kirin je sodeloval na 7. Regionalni ministrski konferenciMinister za notranje zadeve Republike Hrvaške Ivica Kirin je sodeloval na 7. Regionalni ministrski konferenci o nezakonitih migracijah, organiziranem kriminalu, korupciji in terorizmu, Brdo pri Kranju, 4. oktobra 2007 Minister za notranje zadeve RH Ivica Kirin je sodeloval na 7. Regionalni ministrski konferenci o nezakonitih migracijah, organiziranem kriminalu, korupciji in terorizmu na Brdu pri Kranju. Na Konferenci je poudarjena pomembnost „Brdo procesa“, iniciative, ki sta jo pred sedmimi leti sprožili Avstrija in Slovenija, z namenom povecanja uspešnejšega sodelovanja držav Evropske unije in Jugovzhodne Evrope ter razlicnih mednarodnih organizacij in inštitucij.12.10.2007. | Press releases
Ministrica za pravosodje Republike Hrvaške Ana Lovrin na Ministrskem forumu EU – Zahodni Balkan, Brdo pri Kranju, 4. in 5. oktober 2007Ministrica za pravosodje Republike Hrvaške Ana Lovrin na Ministrskem forumu EU – Zahodni Balkan, Brdo pri Kranju, 4. in 5. oktober 2007 Ministrica za pravosodje Republike Hrvaške Ana Lovrin je sodelovala na Ministrskem forumu EU – Zahodni Balkan o pravosodju in notranjih zadevah, 4. in 5. oktobra 2007 na Brdu pri Kranju. V svojem govoru je ministrica zbranim ministrom ter predstavnikom inštitucij EU in razlicnih regionalnih forumov predstavila dosedanje dosežke Republike Hrvaške na podrocju pravosodja. Pri tem je udeležencem Foruma posebej poudarila izjemno uspešno sodelovanje pri izvedbi operativne akcije „POT“, s katero je presekana mednarodna veriga trgovanja z ljudmi. Poudarila je, da je akcija „POT“ prakticen primer uspešnega med-agencijskega in mednarodnega regionalnega sodelovanja vseh pristojnih organov, policije in odvetništva, v borbi proti najtežji obliki cezmejnega kriminala. 08.10.2007. | Press releases
Petar Cobankovic, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo RH na kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji RadgoniPetar Cobankovic, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo RH na kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni V Gornji Radgoni je bil odprt 45. Mednarodni kmetijsko-živilskem sejem, kjer se je zbralo vec kot 1560 razstavljavcev iz 28 držav. Na svecani otvoritvi so prisostvovali številni domaci in tuji povabljenci. Poleg domacina Iztoka Jarca, ministra za kmetijstvo RS, so na otvoritvi bili navzoci Petar Cobankovic, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo RH, Jaime Silva, minister za kmetijstvo Portugalske (predsedujoca država), Jozsef Graf, madžarski minister za kmetijstvo, Klaus Joerg Heynen, odposlanec ministra za kmetijstvo Nemcije in Neil Parish, predsednik odbora za kmetijstvo in ruralni razvoj evropskega parlamenta. Tako je sejem v Gornji Radgoni za kratek cas postal središce evropske politike za kmetijstvo pred slovenskim predsedovanjem Evropski uniji 01. 01. 2008. leta. Sejem je odprl Iztok Jarc, minister za kmetijstvo v slovenski Vladi.25.08.2007. | Press releases
Sporocilo za javnost 192/07Sporocilo za javnost 192/7 Ob protestu slovenske strani zoper razpolaganja s kmetijskimi zemljišci na levem (južnem) bregu kanala sv. Odorika s strani obcine Buje, je Ministrstvo za zunanje zadeve in evropske integracije Republike Hrvaške napotilo slovenski strani odgovor, v katerem v celoti zavraca navedbe iz slovenske diplomatske note in sporocila Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, z dne 13. julija 2007 in jih ocenjuje kot neutemeljene in protipravne.17.07.2007. | Press releases