Pregled viznog sustava

Ovdje su dostupne osnovne informacije o viznom sustavu koji vrijedi između Hrvatske i drugih država/entiteta.

Zbog mogućih promjena svakako se preporučuje prije putovanja zatražiti dodatne obavijesti:


Država:

Narodna Republika Kina

Uspostava diplomatskih odnosa: 13.05.1992.

Viza potrebna za sljedeće vrste putnih isprava

Državljanin RH:

 • Obična putovnica: Da
 • Diplomatska/službena putovnica: Ne
 • Vlada NR Kine odlučila je od 28. ožujka 2020. godine privremeno obustaviti ulazak stranih državljana koji su u posjedu važeće kineske vize ili dozvole boravka. Navedeno se odnosi i na osobe koje su u posjedu APEC poslovne putne kartice. Isto tako, zabrana ulaska se odnosi i na sva područja u koja su hrvatski državljani inače mogli ulaziti bez vize. Zabrana se ne odnosi na nositelje diplomatskih, službenih ili C viza. Strani državljani koji dolaze u Kinu u svrhu nužnih gospodarskih, trgovinskih, znanstvenih ili tehnoloških aktivnosti odnosno zbog žurnih humanitarnih razloga mogu podnijeti zahtjeve za vizu u nadležnom kineskom veleposlanstvu ili konzulatu. Osobe koje ishoduju vizu nakon 28. ožujka 2020. godine moći će ući u NR Kinu.
  Od 10. kolovoza 2020. godine hrvatski državljani koji su nositelji i dalje valjanih određenih vrsta dozvola boravka u NR Kini (uključujući radne dozvole, dozvola boravka izdanih radi spajanja obitelji, te dozvola boravka vezanih uz privatne poslove) moći će ući u NR Kinu uz uvjet da su prethodno podnijeli zahtjev za izdavanje kineske vize koja se izdaje bez naplate. Za sve dodatne informacije preporuča se izravno kontaktirati Veleposlanstvo NR Kine u Zagrebu.


  * Od 1. srpnja 2018. u upotrebi je elektronički obrazac za podnošenje zahtjeva za vizu (https://cova.cs.mfa.gov.cn), a vrijeme podnošenja zahtjeva i predaje isprava se dogovara putem interneta. Veleposlanstvo ne prihvaća zahtjeve za vizu bez prethodno dogovorenog vremena primanja i obrasce zahtjeva za vizu koji su popunjeni rukom. Svi podnositelji zahtjeva za vizu moraju imati ispisanu stranicu o potvrdi, kao i potpisani elektronički obrazac. Podnositelji zahtjeva za vizu osobno moraju predati stranicu o potvrdi, obrazac, putovnicu i ostale potrebne dokumente u Veleposlanstvo.

  ** Hrvatski državljani, nositelji valjanih hrvatskih putovnica, koji uđu u Narodnu Republiku Kinu na zračnim lukama Peking, Chengdu i Guangzhou mogu boraviti u Narodnoj Republici Kini do 72 sata u tranzitu bez ishodovanja vize.

  *** Hrvatski državljani, nositelji valjanih hrvatskih putovnica i s avio kartama za nastavak putovanja, ako putuju preko zračnih luka Hangzhou (HGH), Nanjing Lukou (NKG), Shangai Hongsqiao (SHA), Shangai Pudong (PVG) mogu boraviti u tranzitu u NR Kini do 144 sata. Svi putnici podliježu imigracijskoj kontroli. Moguće je napuštanje tranzitnog područja zračne luke.

  **** Državljani Republike Hrvatske, nositelji putovnica, mogu bez vize ući i boraviti do 90 dana na Posebnom upravnom području Macao NR Kine i Posebnom upravnom području Hong Kong NR Kine

  ***** Hrvatski državljani nositelji običnih putovnica koji putuju u turističke svrhe u organizaciji turističke agencije s područja provincije Hainan mogu, od 1. svibnja 2018., bez vize ući i boraviti na području pokrajine Hainan do 30 dana. Za sve dodatne informacije molimo da se obratite nadležnom Veleposlanstvu NR Kine u Zagrebu.

Državljanin Kine:

 • Obična putovnica: Da
 • Diplomatska/službena putovnica: Ne
 • * državljani Posebnog upravnog područja Hong Kong NR Kine i Posebnog upravnog područja Macao NR Kine, nositelji valjanih putovnica izdanih u navedenim posebnim upravnim područjima, ne trebaju vizu za ulazak u Hrvatsku i boravak do 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana, ili za prelazak preko državnoga područja Hrvatske

  *Zahtjevi za vizu mogu se predati i u VFS viznim centrima - http://www.vfsglobal.cn/croatia/china/English/index.html.

DM/KU u RH ili susjednoj/drugoj državi

Zagreb

 • Adresa:

  Mlinovi 132
  10 000 Zagreb
  HRVATSKA

 • Telefon: +385 1 46 37 011
 • Fax: +385 1 46 37 012

Zagreb

 • Adresa:

  Mlinovi 133A
  10 000 Zagreb
  HRVATSKA

 • Telefon: +385 1 46 93 636
 • Fax: +385 1 24 21 686

DM/KU Republike Hrvatske

Peking

 • Adresa:

  Villa 5-2
  Qijiayuan Diplomatic Compound
  No. 9 Jianguomenwai Street
  Chaoyang District
  100600 Beijing
  P.R. of CHINA

 • Telefon: +86 10 6532 6242

Hong Kong

 • Adresa:

  64th Floor, Hopewell Centre
  183 Queen's road East, Wanchai
  Hong Kong SAR
  P.R. of CHINA

 • Telefon: (00852)2528-4975
 • Fax: (00852)2865-6276

VAŽNA OBAVIJEST:
Mjere s ciljem suzbijanja i sprječavanja širenja koronavirusa (COVID-19):
Privremeno se, do daljnjega, obustavlja zaprimanje zahtjeva za izdavanje hrvatske kratkotrajne vize u hrvatskim veleposlanstvima/konzulatima.
Obustava zaprimanja zahtjeva ne odnosi se na sljedeće kategorije osoba:
1. članovi obitelji hrvatskih državljana;
2. članovi obitelji državljana EGP-a i Švicarske Konfederacije;
NAPOMENA: Članovima obitelji u točkama (1) i (2) smatraju se:
- bračni drug;
- izvanbračni drug ako zajednica traje tri godine ili kraće ako se iz drugih okolnosti može utvrditi postojanost trajne veze;
- životni ili neformalni životni partner;
- potomak po krvi u uspravnoj liniji nishodno do navršene 21 godine, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera; uzdržavani potomak stariji od 21 godine;
- posvojenik do navršene 21 godine života, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera; uzdržavani posvojenik stariji od 21 godine;
- uzdržavani srodnik po krvi u uspravnoj liniji ushodno, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera.
Članom obitelji može se smatrati i drugi član obitelji koji je u državi iz koje dolazi uzdržavani član, član kućanstva ili je zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga ovisan o njegovoj osobnoj skrbi.
3. osobe kojima je odobren privremeni boravak, ili im je izdana dozvola za boravak i rad u Republici Hrvatskoj, a za ulazak im je potrebna viza;
4. članovi uže obitelji osoba iz točke (3), ako se te osobe već nalaze u Republici Hrvatskoj i izdana im je boravišna iskaznica;
NAPOMENA: Članovima uže obitelji osoba iz točke (3) smatraju se:
- bračni drugovi,
- osobe koje su u izvanbračnoj zajednici, ako zajednica traje tri godine ili kraće ako se iz drugih okolnosti može utvrditi postojanost trajne veze,
- maloljetna zajednička djeca bračnih i izvanbračnih drugova, njihova maloljetna posvojena djeca te maloljetna djeca svakog od njih, a koja nisu zasnovala vlastitu obitelj,
- roditelji ili posvojitelji maloljetne djece.
5. zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;
6. osoblje u prometnom sektoru;
7. diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
8. putnici u tranzitu, pod uvjetom da mogu dokazati mogućnost ulaska u zemlju odredišta;
9. pomorci;
10. osobe koje putuju zbog školovanja;
11. osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga kao što su:
- posjet članova šire obitelji (roditelji i djeca, neovisno o dobi, uključujući i roditelje i djecu supružnika; braća i sestre, uključujući i njihovu djecu),
- sklapanje braka, pod uvjetom da je priložena odgovarajuća dokumentacija i utvrđen datum vjenčanja u Hrvatskoj (ili su priložene ovjerene izjave budućih supružnika o namjeri sklapanja braka),
- smrtni slučaj u obitelji – sudjelovanje na sprovodu,
- ozbiljni i hitni zdravstveni razlozi, pod uvjetom da je predočena medicinska dokumentacija i poziv hrvatske zdravstvene ustanove
- vlasništvo nekretnine u Hrvatskoj, pod uvjetom da je predočen vlasnički list,
- vlasništvo ili leasing plovila na vezu u hrvatskoj luci, pod uvjetom da je predočen dokaz o tome.
12. osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o rezervaciji ili uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja;
13. osobe koje putuju zbog neodgodivih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes.
Iznimno, i u skladu s odredbom točke V. stavka 4. Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (NN br. 84/21, 85/21, 90/21, 95/21, 100/21, 106/21, 112/21, 117/21 i 121/21), osobe koje dolaze iz trećih zemalja navedenih u Prilogu I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912ulaze u Hrvatsku bez ograničenja u pogledu svrhe putovanja.
14. državljane Bahreina, Indonezije, Katara, Kuvajta, Ruande i Saudijske Arabije koji borave u zemlji svojega državljanstva i putuju u Hrvatsku izravno iz Bahreina, Indonezije, Katara, Kuvajta, Ruande ili Saudijske Arabije;
15. državljane trećih zemalja (ako im je potrebna viza) koji imaju odobren boravak u  Bahreinu, Čileu, Indoneziji, Kataru, Kolumbiji, Republici Koreji, Kuvajtu, Novom Zelandu, Peru, Ruandi, Saudijskoj Arabiji, UAE, ili Urugvaju, i putuju u Hrvatsku izravno iz tih zemalja
NAPOMENA: u slučaju ozbiljnog pogoršavanja epidemiološke situacije u određenim trećim zemljama, moguća je privremena potpuna obustava zaprimanja zahtjeva za vizu. U tom slučaju zaprimaju se samo zahtjevi:

 • članova obitelji hrvatskih državljana;
 • članova obitelji građana EGP-a i Švicarske Konfederacije

Molimo zainteresirane da se do daljnjeg sva komunikacija vezano uz pribavljanje potrebnih informacija u vezi s hrvatskim viznim sustavom obavlja putem elektroničke pošte (vize@mvep.hr).

Do daljnjega je dostava i pohrana jamstvenih pisama moguća isključivo poštom (adresa: Služba za vize, Petretićev trg 2 10000 Zagreb).

***

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 22. srpnja 2014., utvrđena je primjena Odluke br. 565/2014/EU. Svi državljani trećih zemalja koji su nositelji valjanih schengenskih isprava, kao i oni koji su nositelji viza i dozvola boravka Bugarske, Cipra i Rumunjske, ne trebaju dodatnu (hrvatsku) vizu za Hrvatsku.

Državljani trećih zemalja koji su nositelji:

 • jedinstvene vize (C) koja vrijedi za područje svih država Schengenskoga prostora, valjane za dva ili više ulazaka;
 • vize s ograničenom područnom valjanošću (LTV), izdane nositelju putne isprave što je ne priznaju jedna ili više, ali ne sve države Schengenskoga prostora, a koja vrijedi za područje država koje priznaju tu putnu ispravu, valjane za dva ili više ulazaka;
 • dugotrajne vize (D) za boravak dulji od 90 dana, koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora;
 • dozvole boravka koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora,
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Bugarske, taksativno navedene u Prilogu I. Odluke br. 565/2014/EU,
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Cipra, taksativno navedene u Prilogu III. Odluke br. 565/2014/EU;
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Rumunjske, taksativno navedene u Prilogu IV. Odluke br. 565/2014/EU;

ne trebaju vizu za tranzit, ili za namjeravani boravak na području Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.

Tekst Odluke br. 565/2014/EU dostupan je na poveznici:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:157:FULL&from=EN

Državljanima Republike Kosova, koji su nositelji valjanih schengenskih viza s ograničenom područnom valjanošću (LTV vize), za 2 ili više ulazaka, a koje vrijede za sve države članice Schengenskoga prostora osim za Španjolsku (-ES), nije potrebna dodatna (hrvatska) viza za tranzit ili za ulazak u Hrvatsku i kratkotrajni boravak (do 90 dana).

Rok valjanosti navedenih isprava koje se priznaju kao jednakovrijedne hrvatskoj vizi mora pokrivati trajanje tranzita ili boravka na području Hrvatske.

Putovnica mora vrijediti još najmanje tri mjeseca nakon datuma planiranog odlaska iz Hrvatske te mora biti izdana u posljednjih 10 godina.

Olakšani ulazak državljana trećih zemalja na snazi je do dana potpune primjene odredaba schengenske pravne stečevine u Hrvatskoj. 

***

Državljani trećih zemalja, kojima je potrebna viza za Hrvatsku, obrazac zahtjeva za vizu mogu ispuniti i putem internetskih stranica na poveznici crovisa.mvep.hr (dostupan je na hrvatskom, engleskom, ruskom, ukrajinskom, turskom i albanskom jeziku). Nakon ispunjavanja online zahtjeva, potrebno ga je otisnuti i s ostalom propisanom dokumentacijom podnijeti zahtjev za vizu u nadležnom hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu, viznom centru ili posredstvom akreditirane turističke agencije.

***

Zahtjevi za hrvatsku vizu mogu se podnijeti i u VFS viznim centrima u:

Alžiru - http://www.vfsglobal.com/croatia/algeria/

Armeniji - http://vfsglobal.com/croatia/armenia/

Azerbajdžanu - http://www.vfsglobal.com/croatia/azerbaijan/English/

Bahrein - https://www.vfsglobal.com/Croatia/Bahrain/index.html

Bjelarus - http://www.vfsglobal.com/croatia/belarus/

Egiptu - http://www.vfsglobal.com/croatia/Egypt/

Filipinima -  http://www.vfsglobal.com/croatia/philippines/

Indiji - http://www.vfsglobal.com/Croatia/India/

Indoneziji - http://www.vfsglobal.com/croatia/indonesia/

Jordanu - http://www.vfsglobal.com/croatia/jordan/index.html

Južnoj Africi - http://www.vfsglobal.com/croatia/southAfrica/

Kataru - http://www.vfsglobal.com/croatia/qatar/

Kazahstanu - http://www.vfsglobal.com/croatia/kazakhstan/

Kini - https://visa.vfsglobal.com/chn/en/hrv

Kosovo - http://www.vfsglobal.com/Croatia/Kosovo/

Kuvajtu - http://www.vfsglobal.com/croatia/kuwait/index.html

Libanonu - http://www.vfsglobal.com/croatia/Lebanon/index.html

Maroku - http://www.vfsglobal.com/croatia/morocco/

Mongoliji - http://www.vfsglobal.com/croatia/mongolia/

Nigeriji - http://www.vfsglobal.com/Croatia/Nigeria/

Omanu - http://www.vfsglobal.com/croatia/oman/

Rusiji - http://www.vfsglobal.com/Croatia/russia/English/index.html

Saudijskoj Arabiji -  http://www.vfsglobal.com/croatia/SaudiArabia/index.html

Tajlandu - http://www.vfsglobal.com/croatia/thailand/

Turskoj - https://visa.vfsglobal.com/tur/en/hrv/

Ujedinjenim Arapskim Emiratima - http://www.vfsglobal.com/croatia/uae/

Ujedinjenoj Kraljevini Velikoj Britaniji i Sjevernoj Irskoj:  https://visa.vfsglobal.com/gbr/en/hrv/

Ukrajini - http://www.vfsglobal.com/Croatia/Ukraine/english/index.html

Vijetnamu -  http://www.vfsglobal.com/croatia/vietnam/.

 

***

Svi upiti u vezi s hrvatskim viznim sustavom mogu se uputiti na e-mail adresu: vize@mvep.hr