Ovjere

Konzularni odjel Veleposlanstva Republike Hrvatske u Parizu ovjerava potpise državljana Republike Hrvatske (uz predočenje valjane hrvatske putovnice ili osobne iskaznice) na punomoćima, izjavama i na određenim vrstama ugovora, te vrši ovjeru istovjetnosti preslika (prijepisa) s izvornikom. 
Predmetni dokument se mora potpisati pred konzularnim službenikom u veleposlanstvu ili pred istim potpis priznati kao svoj. Osoba čiji se potpis ovjerava treba obvezno predočiti valjanu hrvatsku putovnicu ili važeću hrvatsku osobnu iskaznicu kako bi se utvrdio njezin identitet i državljanstvo. Za ovjeru potpisa naplaćuje se zakonom propisana konzularna pristojba i to za svaki potpis koji se ovjerava.

Konzularna pristojba za ovjeru potpisa ili preslike iznosi 9,00 €.
NAPOMENA:
Ovjera potpisa u veleposlanstvu nije moguća stranom državljaninu ili hrvatskom državljaninu koji ne posjeduje valjanu hrvatsku putovnicu ili osobnu iskaznicu.