Zawarcie związku małżeńskiego przez chorwackich obywateli w Polsce

Zawieranie związku małżeńskiego przez chorwackich obywateli w Rzeczpospolitej Polskiej

Potwierdzenie wydają Urzędy Stanu Cywilnego odpowiednie do miejsca wpisu do ksiąg urodzonych w Republice Chorwacji. Ambasada Republiki Chorwacji w Warszawie może dostarczyć wspomniane potwierdzenie po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Wniosek należy złożyć osobiście w Ambasadzie.

Koszt dostarczenia Potwierdzenia wynosi 108,50 PLN.

Chorwaccy obywatele, którzy chcą zawrzeć związek małżeński w Rzeczpospolitej Polskiej oprócz innych dokumentów potrzebują również Potwierdzenia o braku prawnych przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego – Potvrda o Slobodnom bračnom stanju.