Javna nabava

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Glavno tajništvo Sektor za materijalne poslove Služba za nabavu Trg N. Š. Zrinskog 7 - 8 Tel: 4569-911 Fax: 4597-448 E-mail:nabava@mvep.hr