Dubrovnik Forum 2022

Petnaesto izdanje međunarodne konferencije Dubrovnik Forum održat će se 8. i 9. srpnja 2022. u Dubrovniku.

The fifteenth annual international conference Dubrovnik Forum will be held on 8 and 9 July 2022 in Dubrovnik.

Obrazac za akreditaciju predstavnika medija/Media Accreditation Form

Sadržaj i koncept/Content and Concept

Program

Popis sudionika/List of Participants