При пътуване в Република Хърватия

Срокът на действие на Решението за временно ограничение на преминаването на граничните пунктове на Република Хърватия, което беше в сила до 30 април 2022 г., не е удължен.
От 1 май 2022 г. всички чуждестранни граждани се допускат на територията на Република Хърватия, без каквито и да е ограничения, свързани с епидемиологичните условия.  

News