София

Гимназията „Матия Месич” от Славонски брод е между наградените училища от президента на Република България в рамките на проекта „Околната среда строи мостове”- младите европейци в диалог - Учениците от училища от Германия, България, Хърватия, Румъния и Унгария, които взеха участие в проекта насочен към опазването на околната среда във всички аспекти от живота под надслов „Околната среда строи мостове”- младите европейци в диалог, работейки по темите „Устойчиво развитие и околната среда ”, „Европа” и „Медии” във втората година на проекта (2010/2011), получиха награда от българския президент Георги Първанов. Учениците от гимназията „Матия Месич” от Славонски брод получиха награда от българския президент за журналистическата творба „Устойчиви проекти и активности на германското сдружение с нестопанска цел Okospeicher Wulkow”.

?????????? „????? ?????” ?? ????????? ???? ? ????? ??????????? ??????? ?? ?????????? ?? ????????? ???????? ? ??????? ?? ??????? „???????? ????? ????? ???????”- ??????? ????????? ? ?????? - ????????? ?? ??????? ?? ????????, ????????, ????????, ??????? ? ???????, ????? ????? ??????? ? ??????? ??????? ??? ?????????? ?? ???????? ????? ??? ?????? ??????? ?? ?????? ??? ??????? „???????? ????? ????? ???????”- ??????? ????????? ? ??????, ????????? ?? ?????? „????????? ???????? ? ???????? ????? ”, „??????” ? „?????” ??? ??????? ?????? ?? ??????? (2010/2011), ???????? ??????? ?? ?????????? ????????? ?????? ????????. ????????? ?? ?????????? „????? ?????” ?? ????????? ???? ???????? ??????? ?? ?????????? ????????? ?? ????????????????? ?????? „????????? ??????? ? ?????????? ?? ??????????? ????????? ? ??????????? ??? Okospeicher Wulkow”.

???? ?? ?????? ?? ??????? ? ???????? ?? ????????? ???????? ???? ????????????????? ???????????. ?? ????????? ????????? ????????? ?? ?????????? ????????? ???? ?? ????????? ???????? ? ???????? ?????. ????? ??????????? ????? ? ????????? ?????? ? ?????? ????????????? ?? ???? ???? ???????? ? ?? ???? ????? ?? ????????? ???? ????????? ? ???????????????? ?? ?????????? ?? ??????????? ???? ?????????? ????.

???????? ????? ????? ??????? ? ?????????? ?????????? ? ?????? ?????? ??? ????????? ?? ?????????? ??? ????????? (????????), ?????? ???????? (????????), ????? ??????? (???????), ???????? ???? (????????) ? ????? ????? (???? ????????? ?? ???????).Press releases