София

Гимназията „Матия Месич” от Славонски брод е между наградените училища от президента на Република България в рамките на проекта „Околната среда строи мостове”- младите европейци в диалог - Учениците от училища от Германия, България, Хърватия, Румъния и Унгария, които взеха участие в проекта насочен към опазването на околната среда във всички аспекти от живота под надслов „Околната среда строи мостове”- младите европейци в диалог, работейки по темите „Устойчиво развитие и околната среда ”, „Европа” и „Медии” във втората година на проекта (2010/2011), получиха награда от българския президент Георги Първанов. Учениците от гимназията „Матия Месич” от Славонски брод получиха награда от българския президент за журналистическата творба „Устойчиви проекти и активности на германското сдружение с нестопанска цел Okospeicher Wulkow”.

Гимназията „Матия Месич” от Славонски брод е между наградените училища от президента на Република България в рамките на проекта „Околната среда строи мостове”- младите европейци в диалог - Учениците от училища от Германия, България, Хърватия, Румъния и Унгария, които взеха участие в проекта насочен към опазването на околната среда във всички аспекти от живота под надслов „Околната среда строи мостове”- младите европейци в диалог, работейки по темите „Устойчиво развитие и околната среда ”, „Европа” и „Медии” във втората година на проекта (2010/2011), получиха награда от българския президент Георги Първанов. Учениците от гимназията „Матия Месич” от Славонски брод получиха награда от българския президент за журналистическата творба „Устойчиви проекти и активности на германското сдружение с нестопанска цел Okospeicher Wulkow”.

Една от целите на проекта е обучение за устойчиво развитие чрез журналистическите изследвания. На работните екскурзии учениците са изследвали конкретни теми за устойчиво развитие и околната среда. Всяка проектанска група е обявявала статии в своите всекидневници на цяла една страница и по този начин са действали като посланици и разпространители на принципите за устойчивост като европейски идеи.

Околната среда строи мостове е европейски екологичен и медиен проект под патронажа на президента Иво Йосипович (Хърватия), Георги Първанов (България), Траян Бъсеску (Румъния), Кристиан Вулф (Германия) и Ласло Шойом (бивш президент на Унгария).Press releases