разписа изборите за Хърватския Парламент

В понеделник на 31 октомври т.г. съгласно Кодекса и Закона, президентът на Република Хърватия Иво Йосипович разписа изборите за Хърватския Парламент. Те ще се проведат на 4 декември в Хърватия и на 3 и 4 декември од седем до деветнадесет часа в чужбина. „За всяко демократично общество изборите са изключително събитие, в което гражданите определят кой ще управлява в държавата и какво ще бъде бъдещето на нашата родина. И във времето на най-голямата криза, изборите могат да бъдат поврат към нов оптимизъм и полет. Вярвам, че това могат да бъдат предстоящите избори. Това зависи от вас гражданки и граждани, но зависи и от участниците в изборите: коалиции, партии и от независими листи. За да бъдат изборите истински демократични, участниците в изборите трябва отговорно да водят кампаниите си, фокусирайки се на ключови въпроси на общественото развитие, излизане от политическата, икономическата и морална криза, на бъдещето на Хърватия в Европейския съюз, на мястото ни на глабалната световна сцена и ролята в регионалното обкръжение.”

 

? ?????????? ?? 31 ???????? ?.?. ???????? ??????? ? ??????, ??????????? ?? ????????? ???????? ??? ????????? ??????? ???????? ?? ?????????? ?????????. ?? ?? ?? ???????? ?? 4 ???????? ? ???????? ? ?? 3 ? 4 ???????? ?? ????? ?? ???????????? ???? ? ???????. „?? ????? ???????????? ???????? ???????? ?? ???????????? ???????, ? ????? ?????????? ????????? ??? ?? ????????? ? ????????? ? ????? ?? ???? ???????? ?? ?????? ??????. ? ??? ??????? ?? ???-???????? ?????, ???????? ????? ?? ????? ?????? ??? ??? ????????? ? ?????. ??????, ?? ???? ????? ?? ????? ???????????? ??????. ???? ?????? ?? ??? ????????? ? ????????, ?? ?????? ? ?? ??????????? ? ????????: ????????, ?????? ? ?? ?????????? ?????. ?? ?? ????? ???????? ???????? ????????????, ??????????? ? ???????? ?????? ????????? ?? ????? ?????????? ??, ??????????? ?? ?? ??????? ??????? ?? ???????????? ????????, ???????? ?? ?????????????, ?????????????? ? ??????? ?????, ?? ???????? ?? ???????? ? ??????????? ????, ?? ??????? ?? ?? ?????????? ???????? ????? ? ?????? ? ???????????? ??????????.”

„???????????? ?????? ?? ????? ??????????, ??? ???? ???? ? ???? ??? ????? ?? ??????????, ?????? ??? ???????????? ????? ?? ????????? ?????? ??????, ???????? ?? ?????? ???? ? ?? ?????? ?????? ????????. ???????? ?? ??????????, ????????, ??????? ????? ????????? ? ??????????????, ????????? ? ?????? ???????????? ???????????, ?????????? ?? ?????, ????????? ? ? ????????? ?? ??????? ?????? ???????? ?? ?????? ???????. ?????? ?? ? ????????? ?????? ?? ???????? ?? ????????.”

„?????? ?? ??????????, ??????? ?? 3 ? 4 ???????? ?? ????????, ??????????? ?????? ??????? ????? ? ??????????? ? ???????? ?????, ????? ?? ????? ?????? ??????! ????????? ?????????? ??????? ? ????? ????? ???????? ?? ????? ??? ?? ??????? ?? ???????? ? ?? ????? ???????? ?? ????????.

???????? ????????? ? ???????? ?? ????????? ????????,

??????? ?? ???????? ? ??? ???? ???? ?????????? ??-????? ? ??-??????????? ????????!”


Press releases