Списание Вагабонд за Хърватия

Списание Вагабонд за Хърватия

В рамките на студийни посещения организирани от Хърватската туристическа общност и общински туристически служби, през май тази година Хърватия посетиха българските журналисти от издателска къща Вагабонд Медиа. Целта на посещението беше събиране на материали и фотографии на хърватските градове, които ще бъдат публикувани периодично в списанието на издавателска къща Вагабонд, българското двумесечно списание на английски език, както и HIGHFLIGHTS – българското списание предназначено за авиокомпании.

 

Списание Вагабонд за Хърватия

В рамките на студийни посещения организирани от Хърватската туристическа общност и общински туристически служби, през май тази година Хърватия посетиха българските журналисти от издателска къща Вагабонд Медиа. Целта на посещението беше събиране на материали и фотографии на хърватските градове, които ще бъдат публикувани периодично в списанието на издавателска къща Вагабонд, българското двумесечно списание на английски език, както и HIGHFLIGHTS – българското списание предназначено за авиокомпании.

 Press releases