Контакт и работно време

Посолство на Република Хърватия в Република България

ул. Оборище № 15
София 1504
Република България

Консулски отдел: ул. Кракра № 7

Tel: 00359 2 943 3225, 86112 12
Fax: 00359 2 946 1355
E-mail:

Opening hours:


Prikaz veće karte