Гостуване на Роберт Перишич в България

Гостуване на Роберт Перишич в България

От 25 до 28 май тази година в България е гостувал хърватски писател Роберт Перишич. През това време той е посетил Пловдив и София. Бил е на посещение в СУ „Св. Климент Охридски”, където е имал срещи с преподавателите и студентите от Катедра за южнославянските езици и литература.
В присъствието на издатели, журналисти, литературни критици и писатели в Литературния клуб в Пловдив, Роберт Перишич представи своя роман „Наш човек на мястото на събитието”, което продължи с дискусия за съвременната балканска литература.  

Гостуване на Роберт Перишич в България

От 25 до 28 май тази година в България е гостувал хърватски писател Роберт Перишич. През това време той е посетил Пловдив и София. Бил е на посещение в СУ „Св. Климент Охридски”, където е имал срещи с преподавателите и студентите от Катедра за южнославянските езици и литература.
В присъствието на издатели, журналисти, литературни критици и писатели в Литературния клуб в Пловдив, Роберт Перишич представи своя роман „Наш човек на мястото на събитието”, което продължи с дискусия за съвременната балканска литература.  Press releases